STARBUCKS

L1 - 06
06:30 - 22:00 | 028 3535 2581 | www.starbucks.vn
Chúng tôi là nhà rang xay và bán lẻ cà phê đặc sản hàng đầu trên thế giới từ năm 1971.
Vị trí của thương hiệu STARBUCKS