PIZZA HUT

B1 - 11
10:00 - 22:00 | 19001822 | www.pizzahut.vn

Pizza Hut là một trong những thương hiệu pizza đầu tiên với hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam. Pizza Hut Việt Nam luôn đem đến chất lượng vượt xa sự mong đợi nằm ở loạt món ăn đa dạng, cùng với tác phong phục vụ ấn tượng.

Vị trí của thương hiệu PIZZA HUT