KHAO LAO

L4 - 11
10:00 - 22:00 | 1900234546 | www.khaolao.vn
Khao Lao là chuỗi nhà hàng Lào hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, thuộc quyền sở hữu của GoldSun Food.
Vị trí của thương hiệu KHAO LAO