GONG CHA

B1 - 04
10:00 - 22:00 | 02862736627 | www.gongcha.com.vn

“Gong Cha” xuất phát từ ý nghĩa trong tiếng Hoa là trà cung đình. Thời xưa, các loại trà tốt nhất thường được các vị hoàng thân quý tộc ngự dùng. Do đó ngày nay, Gong Cha luôn mong muốn phục vụ các loại trà tốt nhất cho thực khách như chính tên gọi thương hiệu. 

Vị trí của thương hiệu GONG CHA