CHANG KANG KUNG

L4 - 06
10:00 - 22:00 | 19008084 | www.changkangkung.com.vn

Chang Kang Kung là nhà hàng đi đầu trong mô hình Hấp Thủy Nhiệt tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực tươi ngon, chất lượng tại bàn với xu hướng "Ăn vì Sức Khỏe" của xã hội văn minh.

Vị trí của thương hiệu CHANG KANG KUNG